Địa chỉ cửa hàng

Showroom và văn phòng : Số 3 Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0435 6666 83 – 0435 6666 84
Fax: 0435 6666 85
Website: www.noithatdafuco.vn , www.myhome.net.vn và www.mhf.vn
Email: noithatmyhome@gmail.com